SIMBA

:six: Ae có thể lập team chơi chung để trao đổi thẻ bài cùng hệ sẽ dễ ép lên lv cao nhanh hơn. Hoặc vào đây Chợ OTC SimbaNFT Việt Nam: https://t.me/otcsimbavietnam, nhớ check cẩn thận trước khi giao dịch


Link canh Pool rút SIM

https://polygonscan.com/address/0x8e1d09ada96729e5048027eb98ff37c2213c96a1#tokentxns

https://polygonscan.com/address/0x9aa2f05b70386ffe0a273c757fe02c21da021d62#tokentxns